A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

SeneCura v Sloveniji pospešeno gradi domove za starejše občane

2021-03-08T09:28:55+01:0005.03.2021|Obvestila|

Ljubljana – 15. februarja 2021 – Gradnja doma za starejše občane SeneCura v Žireh in v občini Hoče-Slivnica je v polnem teku, v Komendi pa so te dni stekla pripravljalna dela, za gradnjo. Tudi v Mariboru že pripravljajo projekt za novogradnjo. Investitor, družba SeneCura Central SI pričakuje, da bodo operativno dovoljenje za dom v Žireh dobili predvidoma do konca leta 2021, v Hočah pa proti koncu poletja 2021. Tudi gradnja v Pivki naj bi stekla predvidoma v drugi četrtini letošnjega leta.

V domu v Žireh bo skupaj na voljo 60 postelj, od tega 42 postelj v enoposteljnih sobah, 18 postelj pa v 9 dvoposteljnih sobah. V pritličju bo bivalo 12 stanovalcev z demenco in sicer 10 v enoposteljnih sobah in v eni dvoposteljni sobi, pri čemer bo pritličje imelo neposreden izhod na vrt. Prvo in drugo nadstropje bosta sprejela vsak po 18 stanovalcev. V teh bivalnih enotah bo dvakrat 12 enoposteljnih sob in 3 dvoposteljne. V podstrešnem delu hiše bo predvidoma bivalo 12 stanovalcev, in sicer v 8 enoposteljnih in dveh dvoposteljnih sobah.

Mag. Sanda Gavranovič, poslovna direktorica SeneCura za Slovenijo pojasnjuje, da so, glede na izkušnje ob epidemiji koronavirusa, zasnovali dom tako, da bo ob morebitnem izbruhu nalezljivih bolezni, mogoče ločevanje po nadstropjih in s tem tudi vzpostavljanje rdečih con.

Prve stanovalce bo predvidoma dom v Žireh začel sprejemati konec decembra 2021 ali v začetku januarja 2022,

še dodaja Gavranovičeva. Za potrebe doma bo na voljo 16 parkirnih mest. Glavni gradbeni izvajalec del je podjetje Adriaing d.o.o. iz Kopra.

Objekt bo imel za stanovalce predvidoma tudi dodatno ponudbo, kot so frizer, kavarna, vrt in nekatere zdravstvene storitve v sodelovanju z občino oziroma sosednjim zdravstvenim domom, s katerim so dogovori še v teku,

še izpostavlja Gavranovičeva in dodaja:

V domu bomo zaposlili predvidoma 30 novih sodelavcev, prve zaposlitve načrtujemo jeseni. Pri tem bomo, tako kot pri sprejemanju stanovalcev, prednost dajali domačinom, saj nam je v interesu lokalna vpetost doma v kraj. Vsak, ki bi se želel zaposliti v novem domu, lahko odda svojo prijavo že danes na pisarna@senecura.si.

Storitve doma v Žireh bodo sprva usmerjene v institucionalno varstvo starejših, v dogovoru z občino pa bi lahko v nadaljevanju morda prevzeli tudi pomoč na domu.

V občini Hoče-Slivnica so gradbena dela že skoraj zaključena v celoti, trenutno se na novem domu starejših (februar 2021) montira okna in izvajajo se ostala obrtniška dela. Dom, ki ga sestavljata pritličje in še dve nadstropji, bo skupaj sprejel 150 stanovalcev in bo imel tudi oddelek za demente osebe. V pritličju, od koder bo možen tudi izhod na vrt, bo 2x oddelek demence s skupaj 24 enoposteljnimi sobami. V prvem nadstropju bo 2x oddelek demence in 2x klasičen oddelek, skupaj bo v prvem nadstropju 59 enoposteljnih sob in 2 dvoposteljni sobi. V drugem nadstropju bo 4x klasičen oddelek, ki bo imel 59 enoposteljnih sob in 2 dvoposteljni sobi. Celoten dom bo tako predvidoma imel skupaj 142 enoposteljnih in 4 dvoposteljne sobe

Pred samim domom načrtujemo 50 klasičnih parkirnih mest ter 2 parkirni mesti za invalide. Parkirna mesta bodo namenjena tako zaposlenim kot obiskovalcem doma.  V domu bo obratoval tudi frizer in predvidena je tudi samopostrežna kavarna,

še pojasnjuje Sanda M. Gavranovič, poslovna direktorica SeneCura za Slovenijo in dodaja, da bodo z zaposlovanjem kadra v domu Hoče-Slivnica pričeli predvidoma oktobra ali novembra 2021, pri čemer bodo potrebovali kar 70 ljudi, različnih profilov (negovalci, medicinske sestre, kuharji …).

V Komendi so pripravljalna dela za začetek gradnje doma prav tako stekla, vsa potrebna dovoljenja so zbrana. V Mariboru še pripravljajo nov projekt s 60 posteljami za dementne osebe v petih etažah, dve tretjini sob bo enoposteljnih. Tam je SeneCura že lastnica nekdanjega Sončnega doma, v katerem trenutno poteka uvedba novega, posebej za SeneCura domove starejših občanov razvitega programa za dokumentiranje zdravstvene nege in oskrbe. S takim programom bodo izboljšali dokumentiranje in zmanjšali breme zdravstvenega in negovalnega osebja, da se lahko več časa posveča oskrbovancem – to bo postala praksa v vseh SeneCurinih domovih, obstoječih in novih.

Pri Pivki je scer prišlo do časovnega zaostanka pri gradnji zaradi sprejema Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje Doma Pivka, ki je bil sprejet šele julija 2020 (Uradni list RS št. 104/2020, z dne 24. 7. 2020). Sprememba OPPN je botrova v spremembah povezanih s pridobitvijo gradbenega dovoljenja. Zaradi omenjenih zamikov je SeneCura na MDDSZ zaprosila za podaljšanje pogodbe, tako da načrtujejo pričetek institucionalnega varstva šele v letu 2022. MDDSZ jih je obvestil, da soglaša s prestavitvijo začetka datuma izvajanja storitev na 31. december 2022.


O investitorju
SeneCura s sedežem na Dunaju je bila ustanovljena leta 1998 v Avstriji in je od leta 2015 del francoske skupine ORPEA. Kot vodilni zasebni ponudnik v Avstriji SeneCura upravlja s 84 ustanovami za zdravstveno varstvo in nego, poleg tega pa še z 19 domovi za nego na Češkem (od tega 4 v fazi načrtovanja/gradnje) in z doslej 3 že kupljenimi domovi v Sloveniji (Vojnik, Radenci in Maribor). SeneCura je med vodilnimi družbami na trgu v zasebnem sektorju, tudi po inovativnosti, in je prejela več priznanj za kakovost in inovacije. Skupina SeneCura deluje kot kompetenčni center skupine ORPEA za širitev na nove trge v vzhodni in jugovzhodni Evropi. Pri uvajanju koncepta za uspeh v nove države se podjetje naslanja na več desetletne izkušnje kot upravitelj ustanov za nego in zdravstveno varstvo v Avstriji, na Češkem in od letošnjega leta tudi v Sloveniji.

Glavno vodilo pri širitvi je doseganje najboljše kakovosti v oskrbi in negi  v skladu s sloganom SeneCura »Blizu ljudem«. Ta predstavlja osrednjo podjetniško filozofijo skupine, ki predstavlja osnovo za uspešno sožitje med stanovalci, družinskimi člani, osebjem družbe SeneCura in zaposlenimi v sektorju oskrbe in nege starejših: v ospredju je koncept spoštovanja vseh ljudi – s posameznikom vedno v središču pozornosti.  Poleg tega SeneCura nudi odlično oskrbo za osebe z demenco, intenzivno nego, nego bolnikov v trajnem vegetativnem stanju, bolniško oskrbo na domu, 24-urno oskrbo, oskrbo ljudi s posebnimi potrebami in paliativno oskrbo.


Več informacij: Mag. Sanda M. Gavranovič, Poslovna direktorica za Slovenijo, SeneCura, Tel. 030 600 432, e-pošta: pisarna@senecura.si