A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

Skupina ORPEA2023-09-29T15:17:39+02:00

Skupina ORPEA

Skupino ORPEA s sedežem v Parizu je leta 1989 ustanovil nevropsihiater Dr. Jean-Claude Marian in zagotavlja različne vrste storitev oskrbe, na primer v domovih za starejše, rehabilitacijskih centrih ali psihiatričnih bolnišnicah. V zadnjih 30 letih se je skupina razvila v vodilno mednarodno podjetje, ki se osredotoča na zagotavljanje najboljše možne kakovosti oskrbe in podpore stanovalcem in pacientom.

Najvišji cilj: Kakovost

Naše poslanstvo: V ustanovah skupine ORPEA negujemo in skrbimo za ljudi ter spoštujemo njihovo dostojanstvo, individualnost in avtonomijo. Ob tem stalno delamo na izboljšavah kakovosti zdravstvene nege in oskrbe, da bi tako ohranili, ali če je možno celo izboljšali, kakovost življenja ljudi, za katere skrbimo.

Mreža ORPEA

ORPEA ima 983 ustanov za oskrbo in zdravstveno varstvo s približno 90.000 oskrbnimi mesti in posteljami v 21 državah. (na dan 31. 12. 2021)

Skupaj imamo priložnost združiti vso svojo strokovnost, kakovost in izkušnje za razvoj storitev za ljudi, za katere skrbimo.

Za več informacij obiščite:
https://orpea-corp.com

Skip to content