A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

Izjava o zaščiti podatkov2021-04-30T13:15:15+02:00

Politika zasebnosti

Varovanje vaših osebnih podatkov je za nas zelo pomembno. Osebni podatki pomenijo katero koli informacijo, na podlagi katere je mogoče določiti posameznika (“podatki”). S spodnjimi določbami o zasebnosti vas pregledno obveščamo o najpomembnejših podrobnostih obdelave vaših osebnih podatkov.

 1. Odgovorno

  Skupina SeneCura je odgovorna za obdelavo vaših podatkov na podlagi 7. točke 4. člena in 26. člena Splošne uredbe o varstvu podatkov Evropskega parlamenta in Sveta št. 679/2016 (v nadaljevanju Uredba). To je skupna odgovornost družbe SeneCura Kliniken und Heimebetriebsgesellschaft m. b. H.. Lassallestraße 7a/4/8, A-1020 Dunaj s hčerinskimi podjetji SeneCura v Sloveniji, ki si jih lahko ogledate na naslednji povezavi: www.senecura.at/standorte/ (zavihek “Podružnice”).

 2. Namen, pravni temelj in kategorije podatkov

  V primeru predmetne raziskave vaše ime in e-poštni naslov obdelujemo samo za namene izvajanja anonimiziranih raziskav s pristojnimi medicinskimi sodelavci in drugimi partnerji. Dejavnost obdelave se izvaja na podlagi našega prevladujočega zakonitega interesa v skladu z f točko prve alineje 6. člena Uredbe. Mnenje in povratne informacije naših napotnih zdravnikov in partnerjev so za nas še posebej pomembni za nenehno izboljševanje kakovosti storitev, v ta namen pa je potrebno napotne zdravnike in partnerje kontaktirati za namene izvajanja raziskav. Raziskave se ocenjujejo izključno v anonimizirani obliki. Vaši podatki v nobenem primeru ne bodo obdelani v nasprotju z navedenimi nameni.

 3. Prenos podatkov

  Vaše podatke za zgoraj navedene namene obdelujemo samo v okviru skupine SeneCura (SeneCura Kliniken- und Heimebetriebsgesellschaft m. b. H.. , Lassallestraße 7a/4/8, 1020 Dunaj s svojimi hčerinskimi družbami). Anonimna spletna anketa se izvaja preko platforme našega pooblaščenega obdelovalca v EU, družbe LimeSurvey GmbH, Papenreye 63, D-22453 Hamburg. Prenos podatkov v tretje države (zunaj EU) se ne izvaja.

 4. Obdobje hrambe

  V navedenem primeru bomo vaše podatke hranili le toliko časa, kolikor je to potrebno za dosego namena, navedenega v II. točki, ali do vašega upravičenega ugovora v skladu z 21. členom Uredbe. Vaš morebitni ugovor ne vpliva na zakonitost obdelave podatkov, ki se je do ugovora izvajala na podlagi vaše privolitve.

 5. Vaše pravice

  V skladu z 21. členom Uredbe lahko kadar koli ugovarjate obdelavi svojih osebnih podatkov. Morebitne ugovore naslovite na elektronski naslov: surveys@senecura.si .
  Poleg pravice do ugovora imate tudi pravico do obveščenosti, do popravka, izbrisa in omejitve obdelave shranjenih podatkov ter pravico do prenosljivosti podatkov v skladu z določili Uredbe.
  Če menite, da se vaši podatki ne obdelujejo v skladu z zakonodajo s področja varstva osebnih podatkov, imate pravico vložiti pritožbo pri pristojnem nadzornem organu / Informacijskem pooblaščencu RS. Aktualni kontaktni podatki nadzornega organa za varstvo podatkov so na voljo na spletni strani https://www.ip-rs.si/varstvo-osebnih-podatkov/pravice-posameznika/ .

 6. Kontakt

  Če imate kakršna koli vprašanja v zvezi z varstvom podatkov, nam pišite na naslov naše Pooblaščene osebe za varstvo podatkov, družbe Omnimodo, d.o.o., Barjanska 68, 1000 Ljubljana, e-naslov: dpo@omnimodo.si .

Skip to content