A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

Kakovost2022-12-19T08:56:56+01:00

Kakovost »Blizu ljudem«

Kakovost naše zdravstvene nege in oskrbe ter naša volja, da se stalno razvijamo dalje, so pripomogli, da smo postali vodilni na trgu in pri inovacijah.

Ohranjanje in izboljšanje kakovosti življenja ljudi, za katere skrbimo, zahteva najvišjo stopnjo strokovnih in socialnih kompetenc. Naše visoke zahteve po kakovosti zdravstvene nege in oskrbe stanovalcev in varovancev izvajamo v vseh naših ustanovah in to s podporo našega centralnega upravljanja kakovosti pri SeneCuri.

Zdravstvena nega in oskrba pri SeneCuri sta zasnovani po standardih, ki jih razvijajo mednarodni strokovnjaki. Standarde stalno prilagajamo potrebam naših stanovalcev, da bi kar najbolje poskrbeli zanje.

»Naše osnovno vodilo je spoštovanje, dostojanstvo in varnost vsakega posameznika v naši oskrbi. Pri tem nam je v pomoč odlično vzpostavljen sistem kakovosti, s katerim morebitni odklon hitro zaznamo, sprejmemo ukrepe in ga odpravimo.«

Helena Kristina Halbwachs, vodja kakovosti za Slovenijo

Ukrepi za zagotavljanje kakovosti

S pomočjo različnih instrumentov zagotavljamo standarde kakovosti, ki veljajo za celotno podjetje. K temu spadajo tako redne, standardizirane ankete zadovoljstva pri naših stanovalcih, kakor tudi definiran proces za obravnavo vsakršnih povratnih informacij. S pomočjo internih in eksternih revizij redno preverjamo upoštevanje strokovnih zahtev in standardov. Z dosledno strukturirano identifikacijo in analizo odklonov proaktivno analiziramo tveganja in se pri nenačrtovanih pripetljajih odzovemo profesionalno. Tekoče izobraževanje in usposabljanje naših sodelavcev je nadaljnji pomemben gradnik za zagotavljanje kakovosti. SeneCura razvija tudi lastne inovativne programe za ciljno usmerjeno nadaljnje izobraževanje osebja.

Naš cilj: Stalne izboljšave

Naš sistem upravljanja kakovosti nadzorujemo in usmerjamo na osnovi relevantnih kazalnikov ter tako tekoče razvijamo naše cilje kakovosti. Uporaba teh in še drugih instrumentov omogoča identificiranje potencialov za izboljšave in ponuja ukrepe v smislu kontinuiranega procesa izboljšav.

Svojo odgovornost pri zdravstveni negi in oskrbi ljudi jemljemo zelo resno. Zato dosledno usmerjamo in nadzorujemo kakovost naših storitev ter upoštevanje definiranih kakovostnih zahtev.

Spodbujanje dobre prehranjenosti pri oskrbi starejših

Skip to content