A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

Skupina SeneCura2022-10-20T14:05:02+02:00

Skupina SeneCura

SeneCura je bila ustanovljena 1998 v Avstriji. Razvila se je v vodilnega ponudnika socialnih zavodov, storitev zdravstvene nege in zdravstvenih storitev med zasebniki. Skupina SeneCura v Avstriji upravlja s 84 ustanovami, kjer se nahaja približno 7.500 postelj in negovalnih mest, nadalje 19 ustanov na Češkem in 6 v Sloveniji. Nadalje je Skupina SeneCura odgovorna za operativni management skupine SeneVita v Švici. Socialne zavode upravljamo pod znamko SeneCura, zdravstvene ustanove pa pod znamko OptimaMed.

SeneCura Slovenija

Od leta 2019 nudi SeneCura zdravstveno nego in oskrbo po načelu »Blizu ljudem« tudi v Sloveniji.

SeneCura International

SeneCura nudi nego in oskrbo v Sloveniji in na Češkem. Podjetje ima tri negovalne centre v Sloveniji in 19 centrov na Češkem. Skupina SeneCura je odgovorna za operativno vodenje skupine Senevita v Švici.

Kompetenčni center za vzhodno in jugo-vzhodno Evropo

Na osnovi dolgoletnih izkušenj in strokovnega znanja kot graditelj in upravljalec socialnih zavodov za nego ter zdravstvenih ustanov, deluje skupina SeneCura kot kompetenčni center znotraj skupine ORPEA za pridobivanje novih trgov v vzhodni in jugovzhodni Evropi.

SeneCura – Zdravstvena nega in oskrba »Blizu ljudem«

SeneCura spada med vodilne na trgu, vodilne pri inovacijah na področju oskrbe in zdravstvene nege na zasebnem sektorju. Že večkrat je bila nagrajena za svojo kakovost in inovacije. Orientiramo se po našem vodilu »Blizu ljudem« in delamo z zavestjo, da z našimi vsakodnevnimi prizadevanji pomembno prispevamo k dobremu počutju ljudi, za katere skrbimo.

Domovi starejših občanov SeneCure ponujajo širok nabor različnih storitev in poudarkov: Kratkotrajna in dolgotrajna zdravstvena nega, oskrba in zdravstvena nega ljudi z demenco in drugimi geronto-psihiatričnimi obolenji, rehabilitacijska prehodna oskrba, paliativna zdravstvena nega, ter oskrba ljudi s posebnimi potrebami. Naše storitve na nekaterih lokacija dopolnjujemo z oskrbo ljudi na domu.

OptimaMed – »Moja pot do boljšega zdravja«

Pod znamko OptimaMed upravljamo znotraj skupine SeneCura v Avstriji in Sloveniji rehabilitacijske centre, zdraviliške centre z zdraviliško in zdravstveno-preventivno ponudbo Aktiv (»zdravilišče na novo«), institute za fizikalno medicino in dializni center, ki spada k vodilnim pri inovacijah.

Ponujamo optimalno medicinsko oskrbo, najsodobnejše terapije in oskrbovalne time s prvovrstnim znanjem, srcem in prizadevnostjo. Naš cilj je, da individualno spremljamo in podpiramo naše bolnike ter zdraviliške goste na njihovi poti do višje kakovosti življenja in trajnostno izboljšamo njihovo zdravje.

Skupina ORPEA

Od leta 2015 je SeneCura del francoske skupine ORPEA, ki spada med mednarodno vodilna podjetja in upravlja z 951 ustanovami za nego in zdravstvene storitve (stanje 11/2019) v Franciji, Belgiji, Nemčiji, Italiji, na Nizozemskem, v Luksemburgu, Španiji, Švici, Sloveniji, na Kitajskem, Poljskem, Portugalskem, Češkem, v Braziliji in Avstriji.

Skip to content