A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

Skupina SeneCura2023-09-29T14:52:39+02:00

Skupina SeneCura

SeneCura je bila ustanovljena 1998 v Avstriji. Razvila se je v vodilnega ponudnika socialnih zavodov, storitev zdravstvene nege in zdravstvenih storitev med zasebniki. Skupina SeneCura v Avstriji upravlja z 89 ustanovami, s približno 7.300 posteljami (podatek od septembra 2023), z 9 ustanovami na Češkem, 7 v Sloveniji in 4 na Hrvaške,. Skupina SeneCura je odgovorna za operativni management skupine SeneVita v Švici. Socialne zavode upravljamo pod znamko SeneCura, zdravstvene ustanove pa pod znamko OptimaMed.

SeneCura Slovenija

Od leta 2019 nudi SeneCura zdravstveno nego in oskrbo po načelu »Blizu ljudem« tudi v Sloveniji.

Kompetenčni center za vzhodno in jugovzhodno Evropo

Na osnovi dolgoletnih izkušenj in strokovnega znanja kot graditelj in upravljalec socialnih zavodov za nego ter zdravstvenih ustanov, deluje Skupina SeneCura kot kompetenčni center znotraj skupine ORPEA za pridobivanje novih trgov v vzhodni in jugovzhodni Evropi.

SeneCura – Zdravstvena nega in oskrba »Blizu ljudem«

SeneCura spada med vodilne na trgu, vodilne pri inovacijah na področju oskrbe in zdravstvene nege na zasebnem sektorju. Že večkrat je bila nagrajena za svojo kakovost in inovacije. Orientiramo se po našem vodilu »Blizu ljudem« in delamo z zavestjo, da z našimi vsakodnevnimi prizadevanji pomembno prispevamo k dobremu počutju ljudi, za katere skrbimo.

Domovi starejših občanov SeneCure ponujajo širok nabor različnih storitev in poudarkov: Kratkotrajna in dolgotrajna zdravstvena nega, oskrba in zdravstvena nega ljudi z demenco in drugimi geronto-psihiatričnimi obolenji, rehabilitacijska prehodna oskrba, paliativna zdravstvena nega, ter oskrba ljudi s posebnimi potrebami.

OptimaMed – Moja pot do boljšega zdravja

Pod znamko OptimaMed upravljamo znotraj skupine SeneCura v Avstriji in Sloveniji rehabilitacijske centre, zdraviliške centre z zdraviliško in zdravstveno-preventivno ponudbo Aktiv (»zdravilišče na novo«), institute za fizikalno medicino in dializni center, ki spada k vodilnim pri inovacijah.

Nudimo optimalno medicinsko oskrbo, najsodobnejše terapije in oskrbovalne time s prvovrstnim znanjem, srcem in prizadevnostjo. Naš cilj je, da individualno spremljamo in podpiramo naše bolnike ter zdraviliške goste na njihovi poti do višje kakovosti življenja in jim trajnostno izboljšamo njihovo zdravje.

Skupina ORPEA

Od leta 2015 je družba SeneCura del francoske skupine ORPEA, ki je eno vodilnih mednarodnih podjetij z ustanovami za nego in zdravstvo v 22 državah.

Skupaj imamo zdaj priložnost združiti vso svojo strokovnost, kakovost in izkušnje ter še naprej razvijati storitve za ljudi, za katere skrbimo.

Skip to content