A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

Vodilo2023-09-28T15:23:41+02:00

Naše vodilo »Blizu ljudem«

“Blizu ljudem” je že od ustanovitve podjetja naprej vodilo skupine SeneCura in pomeni temeljni odnos spoštovanja do vseh ljudi. Vodi nas pri ravnanju z našimi stanovalci, njihovimi družinami, sodelavci, prav tako pa z dobavitelji, partnerji in javnimi uradi.

Skrbimo za ljudi in jih negujemo

Zavzemamo se za to, da človekovo dostojanstvo ohranimo do zadnjega trenutka življenja. Tudi v obdobjih, ko potrebujejo največ pomoči, omogočamo naših stanovalcem dostojno staranje. Pri tem je posameznik v središču. Z njim se srečamo s spoštovanjem, ga cenimo in se vživimo vanj ter ga razumemo v celovitosti njegove osebnosti in individualne življenjske zgodbe. Tako našim stanovalcem ponujamo individualno oskrbo in nego. Vsak stanovalec ima pri nas referenčnega negovalca, do katerega lahko vzpostavi odnos zaupanja in bližine. Profesionalna oskrba je več kot samo nega telesa. Stanovalce se trudimo poslušati, se vživeti, jih razumeti, se jim posvetiti in skrbeti zanje.

Pri oskrbi se orientiramo na telesne in duhovne vire naših stanovalcev. Nudimo jim individualne izzive in spodbudo. Tako na najboljši način pomagamo ljudem v naših ustanovah do izpolnjenega, telesno in duševno zdravega življenja, o katerem tudi sami odločajo. Zelo nam je pri srcu, da naši stanovalci še nadalje negujejo socialne stike. Zato nam je enako pomembno vključevanje družine, prijateljev in prostovoljcev kot spodbujanje skupnosti, kjer delujemo.

Kakovost naše oskrbe in nege, naša volja, da se stalno razvijamo ter gospodarnost pri ravnanju z vsemi našimi viri so pripomogli, da smo postali vodilni na trgu in vodilni pri inovacijah. Temu smo zavezani tudi v prihodnosti. Delamo z zavestjo, da z našimi vsakodnevnimi prizadevanji pomembno prispevamo k dobremu počutju ljudi, za katere skrbimo. Kajti smo “Blizu ljudem”.

Stavimo na sodelavce s srcem, razumom in izkušnjami

Poleg dobre izobrazbe, najvišje strokovne kompetence in stalnega nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja je značilnost naših zaposlenih na vseh delovnih področjih predvsem ta: toplina srca in visoka mera prizadevnosti. Ponosni smo na to, kar smo dosegli. Skupaj zagotavljamo, da v naših domovih uporabljamo nova spoznanja in sodobne metode dela. Tako za naše stanovalce ustvarjamo najboljše možno življenjsko okolje.

Vemo, da je delo v ustanovah socialnega varstva poseben izziv. Samo zadovoljni in uravnoteženi sodelavci zagotavljajo kakovost naše oskrbe in nege. Zaradi tega jih močno in obsežno podpiramo: financirana izobraževanja in usposabljanja, individualno zasnovani delovni čas, prilagodljiv urnik dela in ciljno usmerjeno spodbujanje za ponovno vključitev v poklic spadajo v enaki meri k našemu standardu kot dobri delovni pogoji za starejše zaposlene in aktivno ravnanje z raznolikostjo, medkulturnostjo, interdisciplinarnostjo in enakostjo med spoloma. Naši zaposleni dobijo na najboljši način prostor, kamor se lahko umaknejo, potekajo redne izmenjave znotraj negovalnih timov, kot tudi podpora v obliki supervizije. Kajti mi smo “Blizu ljudem”.

»Sposobnost in želja po novih znanjih so gonilo napredka. Nenehne izboljšave, strokovnost, zanesljivost in preverjanje,  pa ključ do uspeha. «

Mag. Sanda M. Gavranovič, poslovna direktorica SeneCura Slovenija

Smo močan partner za regijo

Naše ustanove imajo svoj sedež v posameznih občinah. Vodimo jih kot lokalne domove in pri tem upoštevamo vse nacionalne in zakonske normative države.  Naši stanovalci plačajo bivanje po ceni, ki je veljavna v Republiki Sloveniji.

Občine in regije, kjer se nahajajo naši domovi, so del naše skupnosti in bivalno okolje. V teh skupnostih ustvarjamo stabilna delovna mesta in dajemo gospodarske vzgibe na osnovi sodelovanja s partnerji in dobavitelji na lokalni ravni. Naše dajatve, ki jih odvajamo, pa tudi gospodarska moč naših ustanov ostajajo v občinah. Uporabiti jih je možno za investicije v prihodnosti in s tem se razbremeni občinski proračun. Tako je možno financiranje najboljše oskrbe, nege in socialne topline. S tem prispevamo h krepitvi gospodarstva v občinah in regijah ter dajemo pomemben družbeni prispevek državi. Tudi regionalno smo “Blizu ljudem”.

Skip to content